Informacija, užsakymas tel.+370 600 05677

VIEŠBUČIO „RĄŽĖ“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 • Į viešbutį atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą(pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą),kuris po registracijos grąžinamas; užpildyti pateiktą svečio kortelę.
 • Individualių svečių atvykimas į viešbutį nuo 14:00 val., išvykimas iki 12:00 val. (grupių- iki 11:00 val.).
 • Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių).
 • Viešbučio svečiai, gyvenantys viešbutyje trumpiau nei visą parą (24val.) , moka visos paros kainą .
 • Viešbučio svečiui pageidaujant ir esant galimybei, už papildomą mokestį (20 % numerio tos paros kainos) gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas ( iki 16 val.) .
 • Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos iš anksto sumokėjus rezervacijos mokestį (avansą) - vienos paros viešnagės vertės kainos (neatvykus ar atšaukus rezervaciją avansas negrąžinamas).
 • Svečiui, sumokėjusiam už viešbučio teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau negu buvo numatyta rezervacijoje, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami. Svečiui pavėlavus atvykti yra imamas mokestis už numerio faktinę prastovą.
 • Svečiai, pasiliekantys viešbučio numeryje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į viešbutį, pateikdami galiojantį asmens dokumentą ir sumokėti už apgyvendinimą.
 • Svečiai su gyvūnais priimami iš anksto suderinus su administracija .Gyvūno šeimininkas privalo garantuoti, kad augintinis netrikdys kitų svečių poilsio, nepakenks jų ,bei viešbučio turtui. Draudžiama palikti gyvūną vieną viešbučio numeryje. Už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis.
 • Viešbutis turi teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis viešbučio naudojimosi taisyklėmis.
 • Dingus viešbučio inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 • Kambariuose gali apsigyventi 1–2 asmenys, jie moka visą numerio numatytą kainą. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.
 • Personalas, netrukdydamas viešbučio „Rąžė“. svečių poilsio, gali daryti smulkių patalpų bei inventoriaus remontą.
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius.
 • Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių. Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 • Viešbutis “Rąžė“ rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių(-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

VIEŠBUTYJE DRAUDŽIAMA

 • Laikyti viešbučio numeriuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Stumdyti baldus (be administracijos leidimo). Gadinti viešbučio inventorių.
 • Palikti įjungtus elektrinius prietaisus. Naudotis asmeniniais elektriniais prietaisais, išskyrus : įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų; skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus.
 • Atsivesti pašalinių asmenų į viešbučio numerį neinformavus viešbučio administratoriaus (ės).
 • Viešbučio kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei viešbučio administratoriui (ei) yra nurodoma.
 • Nakties metu (22:00 – 7:00) triukšmauti ar kitaip trukdyti kitų viešbučio svečių poilsį .
 • Rūkyti numeriuose, vidaus patalpose griežtai draudžiama. Bauda – 100 Eurų. Rūkyti tik leistinose pažymėtose vietose.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros. Tėvai ar globėjai privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Įsinešti į viešbučio teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.
 • Naudoti Viešbučio patalynę, antklodes, rankšluosčius lauko pramogoms.

VIEŠBUTYJE GYVENANTYS PRIVALO

 • Laikytis viešbučio bendrųjų naudojimosi taisyklių. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 • Jeigu yra bet koks gedimas viešbučio svečio kambaryje būtina pranešti viešbučio administratoriui (ei).
 • Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti, vandens čiaupai sandariai užsukti;numeris saugiai užrakintas. Numerio raktas išduodamas tik viešbučio svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą bauda – 50 Eurų.
 • Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje.
 • Išvykstant iš viešbučio paduoti durų raktą viešbučio administratoriui (ei) ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Rasti svečių pamiršti daiktai saugomi 6 mėnesius po išvykimo.
 • Viešbučio administratorius (ė),turi teisę iškeldinti iš viešbučio asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia viešbučio vidaus tvarkos taisykles, taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.
 • Ekstremaliu atveju viešbučio svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 600 05677.
 • Apsigyvenus kambaryje (neatitinkančiame Jūsų užsakyto kambario tipo) informuoti viešbčio „Rąžė“ registratūrą nedelsiant.
 • Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai ir balkono durys yra uždaryti ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 • Bendrasis pagalbos centras – skubi pagalba tel. 112
 • Viešbučio svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas. LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai yra nagrinėjami Palangos miesto apylinkės teisme.

APGYVENDINIMAS REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

 • Rezervuodami Viešbučio teikiamas paslaugas Jūs įsipareigojate pateikti Viešbučiui tik teisingą ir tikslią informaciją.
 • Rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas turi teisę pilnamečiai asmenys.
 • Atvykti į Viešbutį Jūs turite užsakymo dieną ne anksčiau kaip Viešbučio nurodytu įsiregistravimo laiku. Atlaisvinti kambarį ir išsiregistruoti Jūs taip pat turite Viešbučio nurodytu laiku. Per Viešbučio nurodytą terminą neatlaisvinus kambario arba neišsiregistravus iš Viešbučio ir nesuderinus su Viešbučiu vėlyvo išvykimo sąlygų, Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui vienos paros Viešbučio kambario kainą.
 • Viešbutis pabrėžia, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto viešnagės tipo. Dėl to visa informacija apie Jums taikomą atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo politiką bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą viešnagės tipą.
 • Viešbutis pabrėžia, kad pagal galiojantį Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties. Primename, kad Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinių sutarčių dėl apgyvendinimo, jeigu sutartyje nustatyta konkreti data ar laikotarpis.

PAGEIDAVIMAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

 • Administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Vartotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.
 • Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos vartotojui pateikiamas išsamus motyvuotas rašytinis atsakymas.
 • Pageidavimai ir pasiūlymai gali būti teikiami el. paštu viesbutisraze@gmail.com
 • Taip pat viešbučio registratūroje yra pasiūlymų ir pageidavimų knyga, kuri pateikiama svečiams prašant.
 • Ginčų sprendimas.
 • Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir viešbučio „Rąžė“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis.
 • Nepavykus susitarti, visi nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Klientas , norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į „Rąžę“ raštu siunčiant el. paštu viesbutisraze@gmail.com arba adresu Vytauto g. 74, Palanga.
 • Prašymą/skundą dėl įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faks.: (8 5) 279 1466, interneto svetainėje: vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr.
 • Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti ir skiltyje „Vartotojų teisės“.