Информация, бронирование+370 600 05677

Vartotojų teisės

ALTERNATYVUS VARTOJIMO GINČŲ SPRENDIMAS

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl fakto ir (ar) teisės klausimų.

Ginčo šalys:
Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
Paslaugų teikėjas – verslininkas, kuris siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

Vartojimo ginčo sprendimo tvarka:

Vartotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.

Paslaugos teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jei kilusio ginčo nepavyksta išspręsti tarp Šalių, vartotojas turi teisę prašymą / skundą dėl įsigytos paslaugos pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faks.: (8 5) 279 1466, interneto svetainėje: vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

APGYVENDINIMAS REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

Rezervuodami Viešbučio teikiamas paslaugas Jūs įsipareigojate pateikti Viešbučiui tik teisingą ir tikslią informaciją.

Rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas turi teisę pilnamečiai asmenys.
Atvykti į Viešbutį Jūs turite užsakymo dieną ne anksčiau kaip Viešbučio nurodytu įsiregistravimo laiku. Atlaisvinti kambarį ir išsiregistruoti Jūs taip pat turite Viešbučio nurodytu laiku. Per Viešbučio nurodytą terminą neatlaisvinus kambario arba neišsiregistravus iš Viešbučio ir nesuderinus su Viešbučiu vėlyvo išvykimo sąlygų, Jūs privalėsite sumokėti Viešbučiui vienos paros Viešbučio kambario kainą.

Viešbutis pabrėžia, kad atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto viešnagės tipo. Dėl to visa informacija apie Jums taikomą atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo politiką bus pateikiama Jums rezervuojant pageidaujamą viešnagės tipą.

Viešbutis pabrėžia, kad pagal galiojantį Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties. Primename, kad Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinių sutarčių dėl apgyvendinimo, jeigu sutartyje nustatyta konkreti data ar laikotarpis.

ATSISKAITYMAS

Atlikdami rezervaciją Jūs įsipareigojate Viešbučio nurodytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti su Viešbučiu už Jūsų užsakytas arba Jums suteiktas prekes ir paslaugas bei atlyginti Viešbučiui padarytą žalą (pvz., už sugadintą inventorių, atšaukimo tvarkos pažeidimus, neatvykimą ir t. t.).

Jeigu turėsite bet kokių klausimų, prašymų ar pretenzijų, prašome nedvejojant kreiptis į mūsų paslaugų personalą.